Skalní řícení

Anonymní uživatel

O projektu...

Evidence a klasifikace jevů skalního řícení v pískovcových oblastech České republiky

Případy skalního řícení v pískovcových oblastech jsou podmíněny přítomností primárních nehomogenit v hornině, především puklin a zlomů, ale také vnějšími vlivy působícími na skalní výchozy. Pro svou vysokou porozitu je pískovec mimořádně citlivý na výkyvy v objemu srážkových vod, zvláště v kombinaci s náhlými teplotními změnami. Svou roli při destrukci horniny hraje také vegetace.

Rostoucí výskyt tohoto geodynamického jevu v posledních desetiletích vyvolal potřebu jeho zmapování v čase a prostoru. Vedl k vytvoření zde prezentované databáze případů skalního řícení, včetně těch velmi nedávných, a k vytvoření metodiky pro poznání jeho příčin. Shromážděné materiály k jednotlivým lokalitám usnadní predikci dalších podobných událostí a zvýší povědomí veřejnosti o frekvenci a příčinách těchto jevů. Databázi mohou využít orgány státní správy a samosprávy při územním plánování, jakožto i orgány ochrany přírody při přípravě plánů péče.

Sestavení databáze případů skalního řícení v pískovcových oblastech je financováno z výzkumného programu Přírodní hrozby v rámci Strategie AV21 Akademie věd České republiky. V roce 2016 se sběr dat soustředil na oblast Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko–Máchův kraj a v roce 2017 na oblast Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

 

Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

kontakt: adamovic[zav]gli.cas.cz

 


[ Skalní řícení | O projektu | O aplikaci || Geologický ústav ]